Štruktúrovaný zivotopis Curriculum Vitae Znalosti Skúsenosti Zrucnosti v Kontakt Adresa Odchod aktívneho okna = klik kamkolvek ,